Náš tím

Za tvorbou z dielne Nero Games, fungovaním občianskeho združenia a všetkými drobnosťami okolo stoja:

Nero | Ondrej Sova
predseda o.z. | autor, dizajnér
nero@nerogames.sk
Noeh | Roman Ondrus
podpredseda o.z. | promotér, tester
noeh@nerogames.sk
Tomáš Hajas
kontrolór o.z. | promotér, tester
Mixo | Miro Sova
maskot, promotér, tester

Veľká vďaka a rešpekt patrí tiež naším dlhoročným testerom, fanúšikom, podporovateľom a parťákom.

Facebook Instagram DeviantArt Discord

2%