2% pre Nero Games

Využívame možnosť prijímať 2/3% z Vašich daní, ktorými nám môžete pomôcť financovať kreatívne a vzdelávacie projekty, na ktorých sa podieľame a takisto vývoj a prezentáciu našich hier.

Naša registrácia v Notárskom centrálnom registri | Registri občianskych združení

Pripravili sme pre vás potrebné formuláre, informácie a pokyny potrebné k venovaniu podielu dane z príjmu:
Zamestnanec
Fyzická osoba
Právnická osoba

Zamestnanec

Ak za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ, budete potrebovať tieto formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane [PDF] : Aktuálny formulár s predvyplnenými údajmi o našom združení. Ak si prajete darovanie spraviť anonymne, prosím zrušte X v príslušnom políčku na konci tlačiva.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu [PDF] : V prípade, že vám zamestnávateľ nevyhotovuje potvrdenie o príjme, môžete použiť tento formulár.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Fyzická osoba, ktorá si podáva DP samostatne

Postup pre vyplnenie príslušného oddielu v daňovom priznaní:
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona (Oddiel VIII. pre FO TYP A, Oddiel XII. pre FO TYP B). Postupujte podľa týchto inštrukcií

 1. Políčko "neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)" nechajte prázdne.
 2. Ak spĺňate podmienky na poukázanie 3%, zaznačte X v príslušnom políčku.
 3. Nezabudnite na podpis.
 4. V riadku 75 vyrátajte podiel dane (2% aleba 3% z riadku 58).
 5. Riadkok 76 vyplňte na základe týchto údajov:
  • IČO/SID: 42415721 (políčka pre SID nechajte prázdne)
  • Právna Forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  • Obchodné meno: NERO HRY
  • Ulica: RUMANČEKOVÁ
  • Súpisné/orientačné číslo: 22
  • PSČ: 82101
  • Obec: BRATISLAVA

Ak chcete, aby sme vedeli, od koho dar prišiel, vyznačte X do políčka "súhlasím so zaslaním údajov".

Ďakujeme za Vašu podporu.

Právnická osoba

Postup pre vyplnenie príslušného oddielu v daňovom priznaní:
V Oddieli VI. - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby:

 1. Políčko "neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)" nechajte prázdne.
 2. Ak chcete, aby sme vedeli, kto nám dar poslal vyznačte X v políčku "súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona".
 3. Vyplňte políčka 1 až 5 podľa inštrukcií v daňovom priznaní.
 4. Údaje o prijímateľovi vyplňte takto (ak nie sme prvý prijímateľ, treba túto časť vyplniť na separátnom tlačive, ktoré bude príloha ďanového priznania).
  • Suma v eurách: to je na vás!
  • Nezabudnite na podpis
  • IČO: 42415721 (zarovnajte sprava)
  • Právna Forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  • Obchodné meno: NERO HRY
  • Ulica: RUMANČEKOVÁ
  • Súpisné/orientačné číslo: 22
  • PSČ: 82101
  • Obec: BRATISLAVA

Ďakujeme za Vašu podporu.

2%